Dodany: 2012-10-17 12:51:48
images/450px-Red_exclamation_mark.svg.pngeec64.png Podczas państwowego egzaminu na prawo jazdy przeprowadzanego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, na początku przystępujemy do egzaminu teoretycznego, który składa się z 18 pytań testowych.

Dodany: 2012-10-17 12:49:18
images/450px-Purple_exclamation_mark.svg.png35e8f.png Nauka jazdy kraków, podobnie jak egzamin na prawo jazdy składa się z kilku części. Pierwszą z nich jest część teoretyczna, której celem jest zapoznanie przyszłego kierowcy z kodeksem drogowym.

Dodany: 2012-10-17 12:41:37
images/450px-Green_exclamation_mark.svg.png41a31.png Nauka jazdy kraków jest przygotowaniem kierowcy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przeprowadzanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Podczas kursu zdobywa on wiedzę, którą ma wykorzystać na egzaminie i w życiu codziennym.

Dodany: 2012-10-17 12:39:41
images/450px-Green_exclamation_mark.svg.pnge19cc.png Nauka jazdy kraków uczy kierowców nie tylko konieczności stosowania przepisów drogowych, czy umiejętności potrzebnych do płynnej jazdy. Nauka jazdy kraków daje im także wiedzę z zakresu uprawnień i obowiązków policji drogowej, prawa o ruchu drogowym, obowiązujących stawek mandatowych za poszczególne wykroczenia oraz punktów karny, które mogą dostać.

Dodany: 2012-10-17 12:37:42
images/450px-Blue_exclamation_mark.svg.pnge3414.png Podstawą, na której opiera się nauka jazdy kraków są wykłady teoretyczne dotyczące zasad zawartych w kodeksie drogowym, zasad postępowania podczas wypadków i kolizji, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także szczególnych reguł panujących na poszczególnych drogach, jak ograniczenia prędkości, czy ruch na rondzie lub skrzyżowaniach równorzędnych, czy oznakowanych.