Dodany: 2010-10-14 11:21:05

Egzamin teoretyczny Prawo jazdy lublin można otrzymać po zaliczeniu odpowiedniego kursu w specjalnej szkole jazdy lub u wyszkolonego i licencjonowanego instruktora. Dopiero po zaliczeniu kursu można podejść do egzaminu państwowego na prawo jazdy toruń.

 

Egzamin na prawo jazdy koszalin przeprowadzany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, popularnie nazywanym WORD. Egzamin przeprowadzany jest w dwóch częściach, części praktycznej i teoretycznej. Aby podejść do części praktycznej, kursant musi najpierw zaliczyć z wynikiem pozytywnym część teoretyczną. Ta z kolei składa się przede wszystkim z testów multimedialnych, które sprawdzają wiedzę kursanta. Egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzenie wiadomości z zakresu podstawowych zasad ruchu drogowego, sprawdzenie umiejętności rozpoz, prawo jazdy,,nawana znaków drogowych oraz sprawdzenie umiejętności rozwiązywanie trudnych sytuacji na drodze.

 

Sytuacje te przedstawione są w formie scenek rodzajowych na skrzyżowaniach ze światłami, ze znakami czy skrzyżowaniach nieoznaczonych, podczas wyprzedzania, na rondach oraz na drogach podporządkowanych. Na udzielenie prawidłowej odpowiedzi kursant ma minutę na każde pytanie. Egzamin teoretyczny składa się z 18 pytań losowo wybranych z zakresu przepisów ruchu drogowego, zagadnień specjalistycznych i zasad udzielania pierwszej pomocy. Spośród trzech możliwości odpowiedzi (A,B,C) prawidłowe mogą być jedna, dwie lub trzy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Egzamin teoretyczny
Nick: