Dodany: 2011-12-12 14:00:13

 

Egzamin teoretycznyBy móc na terenie polski prowadzić auto niezbędne jest do tego prawo jazdy poznań. Wydawane jest ono przez odpowiedni, uprawniony do tego organ państwowy – najczęściej właściwe dla miejsca zameldowania Starostwo Powiatowe i tamtejszy Wydział Komunikacji.

 

Wniosek, na który wydawane jest prawo jazdy poznań poparty musi być dowodem zdania egzaminu, w jednym z wielu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, dowolnie wybranym przez osobę. Tak samo jak kursy organizowane przez prywatne szkoły nauki jazdy, egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

 

Test z teorii jest pierwszy i stanowi podstawę do dopuszczenia osoby do części drugiej. Zawiera on osiemnaście pytań. Obejmuje wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego, wykładni znaków pionowych i poziomych, sposobów reagowania na różne sytuacje na drodze, codziennej obsługi pojazdu a nawet udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej. W trakcie wykładów podczas szkoleń na prawo jazdy poznań poświęca się tym kwestiom wiele uwagi, by należycie przygotować kursantów do egzaminu i późniejszego funkcjonowania jako samodzielny kierowca..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Egzamin teoretyczny
Nick: